ROK 1993    
Charita --- Rekonstrukce objektu Staňkova 47
ROK 1994     
Dominikánské nám. 6/8 --- Oprava fasády – dvorní trakt
Kostel Ostrovačice --- Rekonstrukce fasády památkově chráněného objektu
  Úvoz --- Rekonstrukce elektroinstalace  včetně stav. prací
ROK 1995    
Charita --- Stavba výtahu, oprava dvora Staňkova 47
SBD Průkopník --- Zateplení sídliště Bystrc  cca 2.000 m2
ROK 1996    
SBD Mír --- Zateplení ulic Kubíkova, Neklež
DD Kociánka --- Zateplení štítů systém Tex-color
Vysoká ul. --- Zateplení 11.podl. panelového domu – metoda – švédské ocelové plechy
RD Buchtova --- Rekonstrukce RD
SIGMA --- Sádrokartonová vestavba do haly
ZŠ Stará --- Rekonstrukce elektroinstalace
FN sv.Anna --- GO – ZTI v objektu
ROK 1997    
RD Letní --- Rekonstrukce domu
RD Banskobystrická --- Demolice, stavba RD  Banskobystrická
DD Kociánka --- Rekonstrukce obslužné komunikace
DD Kociánka --- Zateplení štítu TEX-COLOR
ZETOR a.s. --- Rekonstrukce sociálního zařízení
STAVOPROJEKTA --- Demontáž, montáž schodiště v panelových domech
DD Kamenná --- Rekonstrukce fasády a části střešního pláště  
AVANTA s.r.o. --- Výrobní hala LIFOCOLOR – ZTI
TRIV INTERIER --- Kanalizace, ZTI, ÚT v objektech nemocnice u sv. Anny
TECHEM Brno --- MaR – MČ Kohoutovice
ÚMČ Řečkovice --- GO ZTI ve výškových domech
FNsP sv.Anna --- GO ZTI, ÚT v objektech
STOS Brno --- Výměníková stanice, GO topného kanálu
ÚMČ Kohoutovice --- Nástavba Bellova – ÚT, ZTI a plyn
ZŠ Vranovská --- Výměníková stanice - GO
MŠ Sýpka --- Výměníková stanice – GO
ROK 1998    
Bayerova --- Půdní vestavba
Příční --- Půdní vestavba
Zábranského --- Půdní vestavba
DD Štefánikova --- Stavební práce
Palackého --- Půdní vestavby nájemního domu
ÚMČ Řečkovice --- GO ZTI, elektroinstalace, sádrokartonářské práce
FNsP sv.Anna --- GO ZTI, ÚT a plyn
TECHEM Brno --- MaR MČ Bystrc
ZŠ Mendlovo nám. --- Rekonstrukce kanalizace
ÚMČ Řečkovice --- GO ZTI
ROK 1999    
NCA  KEPHAS --- Rekonstrukce ordinace a výdejny pomůcek
MÚSS Brno --- Oprava vozovek a chodníků I. a II. etapa
RD Tišnovská --- Rekonstrukce RD
ÚMČ Brno-střed --- Rekonstrukce střechy a fasády Kopečná 12
ÚMČ Kr. Pole --- Oprava elektroinstalace Kounicova 60,62,64,66
STAVOPROJEKTA --- Oprava jižního křídla Nové Radnice Brno
SBD Mír --- Výstavba garáží ul. Slámova
FNsP sv.Anna --- GO - ZTI, ÚT, plyn, kanalizace v objektu
MŠ Vinařská --- GO kanalizace a  ÚT
Průmstav Brno --- ZTI, ÚT, plyn Bellova 46-50, Chopinova 7
ÚMČ Řečkovice --- ZTI Novoměstská 7-19
TECHEM Brno --- MaR Brno – sever
ZŠ Medlovo nám. 4 --- GO kanalizace
ROK 2000    
ÚMČ Brno-sever --- Oprava fasády a odstranění zemní vlhkosti Drobného 52
SBD Průkopník --- Oprava fasády, podezdívek na domech Mučednická 33/35, 37/39, Zábranského 9
SELF servis --- Stavební práce Pálavské nám. 11
ÚMČ Řečkovice --- GO ZTI Novoměstská 23-41, GO plynoinstalace kotelny MŠ Škrétova
ÚMČ Brno-Líšeň --- GO ZTI v byt. domech J. Faimonové
Průmstav Brno --- GO ZTI, ÚT, plyn  Vlnitá 17, 19, 21
ÚMČ Brno-střed --- GO ZTI, stavební práce   Pellicova 19
ÚMČ Řečkovice --- GO ZTI    Horácké nám. 4-9,   Žitná 15
FNsP sv.Anna --- ZTI, ÚT, plyn
TECHEM Brno --- MaR
ÚMČ Brno-sever --- HSV a ZTI   Drobného 74
STAVOPROJEKTA --- ZTI, ÚT, elektro  nástavba Chopinova 5
STAVOPROJEKTA --- GO elektro  již. křídla Nové  radnice
Průmstav Brno --- Nástavba Bellova 15-25  ÚT, ZTI, plyn
MČ Brno-sever --- Rekonstrukce ZTI v objektu Jugoslávská 22
MČ Brno-Slatina --- Rekonstrukce bytů Vlnitá 5,7,23,25, GO ZTI, ÚT, elektro
ROK 2001    
občanská vybavenost --- ÚT,stavební práce,ZTI,elektro, plynoinstalace  - Brno
ÚMČ Brno - sever --- GO ZTI, stavební práce v objektu
Kunzova 8, Jugoslávská 22, --- GO ZTI, stavební práce v objektu
Zemědělská 6,8 --- GO ZTI, stavební práce v objektu
FN u sv.Anny v Brně --- Rekonstrukce ZTI, ÚT, mediciálních plynů - I.chirurgie
ÚMČ Brno Líšeň --- GO ZTI J.Faimonové 1,2,3,4,8 
Techem spol.s.r.o. --- MaR, ÚT  Brno
STAVOPROJEKTA --- GO ÚT, elektro, Nová radnice
Průmstav Brno --- GO ZTI, ÚT,plyn  Bellova 34,38    
--- GO ZTI, ÚT - DPS Libušina tř.8
ÚMČ Brno Slatina --- GO ZTI, plyn , elektro, stavební práce  v obj. Tilhonova 81-89,  50a,50b.
---  
ÚMČ Brno Řečkovice --- GO ÚT,ZTI,elektro, MaR, stavební, MŠ Novoměstská 1,7-41,Sibiřská 60-64
--- Žitná 7
Self  service  s.r.o. --- Śtavební práce, elektro v objektu Pálavské nám.11
Orel --- GO VZT, ÚT, elektro, stavební práce  Hraničky
SPŠS a VOŠ Sokolská 1 --- GO ÚT, stavební práce, MaR
ROK 2002    
STAVOPROJEKTA ---  
Magistrát města Brna --- Elektro, ÚT, ZTI
Techem --- MaR v MČ
MČ Slatina --- Rekonstrukce  b.j.elektro, ÚT, plyn, ZTI
Tilhonova, Vlnitá,Žitná,Novoměstská --- Koupelny, kuchyně,rekonstrukce ZTI
  ---  
Průmstav a.s. Pavlovská 6 --- ZTI a ÚT
FN u sv. Anny v Brně --- ÚT, ZTI, MP
Helfert 42 – družstvo --- Rekonstrukce ZTI, elektro
--- Stavební práce
SPŠS – Sokolská 1 --- Rekonstrukce ÚT vč.stavebních prací
RD Charbulova --- Rekonstrukce domu
MČ Bohunice --- Rekonstrukce hasičské
--- zbrojnice – ÚT, ZTI, MaR
VUT Brno --- MaR, ÚT, ZTI
MČ Nový Lískovec --- ZTI, ÚT, stavební práce
Farní sbor ČCE --- Rekonstrukce vnitřních prostor
Opletalova 6 --- na kanceláře a obchody
Skopalíkova – 20. byt. jednotek --- Rekonstrukce a nástavba –vl. investice
MMB Hala Vodova --- Rekonstrukce střešního pláště
ROK 2003                               
Bubeníčkova 6 --- polyfunkční dům
ZŠ Horní --- tělocvična zateplení, podhled,osvětlení             
MaR Techem --- výměny term.ventilů domovní rozvody
--- Brno,Blansko,Tišnov
Brno Ministerstvo ŽP --- pracoviště  Brno ZTI pro Building
Pavlovská --- ZTI + ÚT nástavba pro Průmstav
MČ Slatina --- rekonstrukce ZTI+ÚT
MUDr. Štěpán --- ordinace plastické chirurgie
SPŠE Sokolská --- rekonstrukce  ZTI  
Komfort ---  ÚT + ZTI nástavba Pavlovská
SPŠ Kuřim --- GO ÚT
MČ Řečkovice --- ÚT ZTI
MČ Nový Lískovec --- ZTI – údržba
Policie ČR --- stav. práce+kanalizace
VUT v Brně --- opravy ÚT + ZTI
MČ Brno – střed --- stavební úpravy elektroinstalace  
MČ Kohoutovice --- drenáže
Konopná --- vl.investice 15 byt.jednotek     
Rok 2004                               
Techem --- měření a regulace
Rousínovská 7-29 --- rek. ZTI a koupelen
Pavlovská 13 --- ZTI nástavba
PČR, Veveří 47 --- vnitřní komunikace a chodníky
Starobrněnská 7 --- rek. ZTI, kanalizace a koupelen
poliklinika Viniční --- rek. zubní ordinace
SPŠ a SOU Kuřim --- rek. kotelen a ÚT
Auerswaldova 3 --- rek. elektroinstalace
Krkoškova 44 --- rek. kotelny
Helfertova 36 --- rek. fasády
Oblá 75a --- rek. ZTI
SBD Mír --- rek. kotelny
 MČ Kohoutovice --- výměny plynových sporáků
Zeiberlichova  --- ÚT a ZTI
Prostějovská 1-3 --- rek. koupelen a ZTI
Porta Coeli --- sanace historické zdi
FÚ ČCE Opletalova 3 --- II.etapa celkové rekonstrukce a přístavby
Rok 2005    
Techem --- měření a regulace
Vaňkovka  --- ÚT a ZTI
FÚ ČCE Opletalova 3 --- přístavba – III.etapa
ZŠ a MŠ Jihomoravské náměstí --- MaR
Břenkova 3 --- GO a nástavba,izolace,venk.dlažba
MČ Židenice --- rekonstrukce bytů
Bytové družstvo Škrétova --- rek. ZTI, ÚT, elektro
Mlýnská --- kanalizace
Kroměřížská --- rekonstrukce ZTI a koupelen 
DPS Hybešova --- ÚT
Dřevařská 13 --- rek. elektro
SPŠ a SOU Kuřim --- rek. ÚT, ZTI a plynovodu
NCONZO --- opravy
Radlas 14 --- rek. ZTI a koupelen
Starobrno  prodejna --- rek. ÚT, ZTI a elektro
NZG Veveří 26 --- rek. fasády a výměna oken
Srbská 36 --- rek. kotelny
MČ Kohoutovice --- výměny plynových sporáků
Rok 2006    
Marie Kuncové 1 abc --- ZTI
Vlhká 19 --- HSV,ZTI,ÚT,plyn,elektro
MČ Židenice --- Opravy a rekonstrukce bytů
MČ Nový Lískovec --- Opravy a údržba ZTI
MČ Slatina rekonstrukce  byt domů --- ZTI
MČ Kohoutovice --- Výměny plynových sporáků
Axmanova 7/9/11                                                   --- ZTI,ÚT,plyn,elektro
Klášterského 14 --- ZTI,plyn,ÚT
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Zábrdovicích --- ZTI,ÚT,plyn,elektro,HSV,sanace, restaurování, odsušení, okap.chodníky
Šťouračova 18-22 --- ZTI,plyn,VZT,elektro
Krásného 63-73 --- ZTI,plyn
Vojenská nemocnice --- Rekonstrukce zázemí histor.     sálu HSV,ZTI,ÚT,plyn,elektro,restaurování
DPS Hybešova --- ÚT,plyn,ZTI
Rok 2007    
MČ Zidenice --- Opravy a rekonstrukce bytů
MČ Nový Lískovec --- Opravy ZTI bytového fondu
Obchodní a bytové centrum Křenová ---  ZTI
Winopoint Cejl ---  ZTI
Kotlářská 33 ---  ZTI
Hala Rondo ---  ZTI
Magistrát města Brna ---  Opravy objektů MMB
Farní úřad Zábrdovice ---  Celk. GO, odsušení a okap.chodník
Dopravní podnik města Brna ---  Opravy a údržba elektro a ZTI
Bytová výstavba Medlánky - Reko ---  ZTI
Bytová výstavba Modřice - MAHU ---  ZTI a ÚT
Krásného 63 - 73 ---  ÚT, DT
Škola Veveří 26  ---  fasáda
Veletrhy Brno ---  HSV + PSV
OHL ŽS Kulkova ---  Rekonstrukce šaten a soc.zařízení
Botanická 32,34 --- Elektro, fasáda, izolace,okap.chodníky
Klášter Porta coeli --- Rekonstrukce historické zdi
Rok 2008    
Dopravní podnik města Brna ---  Opravy a údržba ZTI a elektro
MČ Nový Lískovec --- Opravy a údržba ZTI
Building, stav.firma ---  Subdodávky ÚT, ZTI
OHL ŽS --- Rekonstrukce soc. zařízení
Komfort, stav. firma ---  Subdodávky ÚT a ZTI
Statutární město Brno, správa budov ---  Opravy a údržba ZTI,elektro, HSV
Farní úřad ČCE Opletalova ---  HSV, dlažby
A school Obilní trh ---  HSV, ÚT, ZTI, elektro
Pohřební a hřbitovní služby ---  HSV, izolace
MČ Slatina ---  Elektro, ÚT
Přemysl Veselý, stav. a inž. činnost --- Subdodávky ÚT, plyn
SVJ Majdalenky 25 ---  Rekonstrukce balkonů, elektro
MŠ Skořepka ---  ZTI 
Rok 2009    
MČ Slatina ---  Opravy a údržba ZTI a elektro
Techem, spol. s r. o.  ---  Subdodávky ÚT, ZTI
Komfort, a. s.  --- MŠ Klášterského soc. zařízení
Statutární město Brno, správa budov ---  ÚT, ZTI, HSV, opravy a údržba
SVJ Majdalenky 25 ---  Opravy a údržba ZTI,elektro, HSV
Pohřební a hřbitovní služby ---  HSV, dlažby, fasády, ZTI, ÚT, elektro
Konvent sester Alžbětinek ---  ZTI, ÚT
SKR stav, s. r. o. ---  ZTI, ÚT
Mír, stavební bytové družstvo ---  ZTI, ÚT
Dopravní podnik města Brna, a. s. ---  Opravy a údržba ZTI a elektro
MŠ Šťouračova ---  Rekonstrukce soc.zařízení
MŠ Jihomoravské náměstí ---  Opravy ZTI a ÚT
Rok 2010    
Dopravní podnik města Brna --- Opravy a údržba ZTI a elektro
MČ Nový Lískovec --- Opravy a údržba ZTI 
Rašínova vysoká škola, s. r. o., Šámalova 60 --- generální dodavatel stavby
Mír, stavební bytové družstvo --- ZTI, ÚT
MČ Slatina  --- VZT, elektro, ZTI
MŠ Kachlíkova  --- rekonstrukce soc. zařízení 
SBD Nový domov  --- rekonstrukce soc. zařízení + kanceláří
Hlinky 60  --- GO kotelny
Divadlo Radost  --- ZTI, ÚT
Ondrouškova 1,3,5 --- ÚT - regenerace domu
Radnice Jih  --- ZTI, ÚT
RD Troubsko  --- ZTI, ÚT
RD Rozdrojovice --- ZTI, ÚT
Vltavská 5,7 --- ZTI, GO vody
Grohova 46  --- ZTI, ÚT, GO bytu
Severní 1020, 1021 --- ZTI úpravny vody 
Rok 2011    
Dopravní podnik města Brna --- Opravy a údržba ZTI a elektro
MČ Nový Lískovec --- Opravy a údržba ZTI 
Rašínova vysoká škola, s. r. o., Šámalova 60 --- generální dodavatel stavby HSV, PSV
Mír, stavební bytové družstvo --- ZTI, ÚT
MČ Slatina  --- ÚT, elektro, ZTI
Tržní 4  --- Elektro, izolace, zateplení fasády 
MMB --- Opravy HSV a PSV
Galašova 3D --- Elektro, ZTI
Lidická 8D  --- ZTI, kanalizace
Společenství vlastníků domů --- HSV, PSV
MČ Kohoutovice --- Odvětrání 
Rok 2012    
DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA BRNA --- opravy a údržba ZTI, elektro
MMB --- opravy ZTI, HSV,PSV  
SVJ KŘÍDLOVICKÁ 43 - 47 --- GO ZTI, ÚT,elektro,stavební práce
MČ JUNDROV --- rekonstr.bytových jader – PSV, HSV
MČ KOHOUTOVICE --- VZT,HSV, ZTI
MČ SLATINA --- ZTI, elektro, HSV
TECHNOSPORT s.r.o. --- ZTI, ÚT
POŘÍČÍ 15, 17, 19 --- HSV stavební
Spol.vlastníků pro dům LIDICKÁ 44a --- ZTI, ÚT
Spol.vlastníků pro dům ŠUMAVSKÁ 8 --- ZTI, HSV
STAVITELSTVÍ „ FENCL “ --- ZTI
BD STAVEBNÍ 5 --- ZTI, HSV
TECHEM, spol. s.r.o. --- MaR, vodoměry
THERA ENERGO, spol.s.r.o. --- MaR, vodoměry
Spol.pro dům OKROUHLÁ 5 --- ZTI, ÚT
SK ŘEČKOVICE --- ÚT, HSV
KRÁLOVSKÁ OBCHODNÍ, s.r.o. --- ÚT
BYT DRUŽSTVO MÁŠOVA 18a --- HSV, PSV
Spol.vlastníků domů KROKOVA 52a --- ZTI, HSV